mfk16

Är du redo för två oförglömliga veckor? Din första tid i de nya studierna? Att träffa dina nya kursare? Det är vi också! Mottagningen är till för dig och dina nya vänner på matematik-, kemi-, fysik- eller ämneslärarutbildningarna. Bakom mottagningen står fyra sektionsföreningar, dessa är specifika för ditt ämnesområde och fungerar ungefär som Hogwarts elevhem. Det är i första hand till din sektion som du vänder dig om någonting strular under studierna och de arbetar tillsammans genom kåren för dig och dina kursare. Under året hittar de även på flera roliga aktiviteter, bli en del av dem och hitta på egna roliga upptåg tillsammans, det blir jättekul!