Logga

MFK-mottagningen

Direktörerna

Energi och arbete, de fundamentala grundstenarna för universums existens, har sedan urminnes tider bemästrats av människan. Genom epokerna har vi utvecklat mer och mer effektiva sätt att omvandla arbete till energi, någonting som fört med sig lukrativa metoder att fylla våra fickor med kol-kronor, radioaktiva rubler, soliga shilling, och mycket mer.

I kampen att kapitalisera på kraftverken har sex framgångsrika karaktärer trätt fram ur mängden. Enastående inom sina respektive områden, dessa individer har uppnått ett komplett monopol på utvinning av energi, där var och en dominerar en viss typ av energikälla. På instabila grunder med vacklande vänskaper och rikliga rivaliteter, har dessa individer nu gått ihop för att forma en global grupp med målsättningar försatta i dunkel och smog. Denna grupp har kommit att kalla sig för Direktörerna.

Direktörerna har nu trätt fram ur sina möteslokaler för att ge Ångströmlaboratoriets recentiorer deras livs affärsmöjlighet: ett samarbete under två veckor med oklara mål och en förmodligen obefintlig ersättning. En sak är dock säker, de kommande veckorna kommer att vara fyllda med storskaliga tävlingar, aktiviteter, och umgänge. Vänskapsband kommer att knytas mellan själar, härdas i kämpaglöd, och smyckas med den eviga kapitalvinsten. Under Direktörernas handledning kommer din första tid på Uppsala Universitet att förevigas som den mest oförglömliga, underhållande tiden i ditt akademiska liv.