Logga

MFK-mottagningen

Hjältarna

Hjältarna

Genom alla tider och genom alla galaxer finns och behövs hjältar, allt från att äta bomber, till att mixtra med tid och rum, till att medla fred mellan planeterna, till att hjälpa vilsna själar, till att läsa tankar och mixtra med teknik. På detta sätt har vi genom tiderna hållit universum under kontroll.

I denna strid för sammanhållning och fred har sex stycken tappra hjältar framträtt för att helheten är större än delarna för sig. Vi må verka olika och malplacerade, men tillsammans hjälps vi åt och har på så sätt bildat denna grupp, eller snarare familj.
Det är vi som är hjältarna!

Hjältarna har nu trätt fram ur sina gömmor för att ge Ångströmlaboratoriets recentiorer deras livs upplevelse: ett samarbete under två veckor med oklara mål, men en sak är dock säker, de kommande veckorna kommer att vara fyllda med storskaliga tävlingar, aktiviteter, och umgänge. Vänskapsband kommer att knytas mellan själar, härdas i kämpaglöd, och smyckas med den eviga viljan att hjälpa.
Under Hjältarnas handledning kommer din första tid på Uppsala Universitet att förevigas som den mest oförglömliga, underhållande tiden i ditt akademiska liv.