Logga

MFK-mottagningen

Start

Riddarna

Filmen

Proppmaterial

Hitta hit

Schema

Om

Bilder

Corona

Stadgar

Dokumentarkiv

Start  >  Om  >  UTN

Proppen

UTN

Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN, är studentkåren för dig som studerar på den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Som studentkår bedriver UTN verksamhet inom många spännande områden som rör din studietid.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår är en studentkår som jobbar för att tillvarata och bevaka studenterna på den teknisk- naturvetenskapliga fakultetens intressen i frågor som rör deras utbildning. Frågorna kan vara rent utbildningsmässiga, vara av studiesocialkaraktär eller behandla arbetslivet. Uppsala teknolog- och naturvetarkårs förhoppning är att studiebevakningen på fakulteten ska bedrivas nära de berörda studenterna. I UTN:s högsta beslutade organ, fullmäktige, finns alla studenter direkt representerade av sin sektionsförening.


Om du vill lära dig mer om UTN så kan du besöka deras hemsida utn.se